Aktuellt

Här finns aktuella nyheter om BIWE-projektets ämnesområden.

Nyheter

Symposium om klimat och anpassning

Aki Sinkkonen deltar i symposiet för Finska Vetenskaps-Societetens Biovetenskapliga sektion 28.9.2023. Läs mer

Drömhuset som bevarar biologisk mångfald

Konceptet ligger i linje med BIWEs forskningsresultat och idéer om att öka den biologiska mångfalden i den byggda miljön. Läs mer

Naturen stärker ditt immunsystem

BBC förmedlade nyheter om ett väldigt aktuellt tema, det vill säga de positiva effekterna av naturmaterial, såsom mull, skogsmark och lera på barnens hälsa. Läs mer

BIWE deltar i den vetenskapliga konferensen för strategisk forskning

På konferensen delar forskarna sina tankar, åsikter och erfarenheter i anknytning till ett rättvist och hållbart samhälle och den bästa praxisen. Läs mer