Aktuellt

Här finns aktuella nyheter om BIWE-projektets ämnesområden.

Nyheter

Naturen stärker ditt immunsystem

BBC förmedlade nyheter om ett väldigt aktuellt tema, det vill säga de positiva effekterna av naturmaterial, såsom mull, skogsmark och lera på barnens hälsa. Läs mer

BIWE deltar i den vetenskapliga konferensen för strategisk forskning

På konferensen delar forskarna sina tankar, åsikter och erfarenheter i anknytning till ett rättvist och hållbart samhälle och den bästa praxisen. Läs mer