Boendeenhetsstudien

I den här studien berikas biologisk mångfald på serviceenhetens gårdsplan så att den skulle främja hälsa och välmående. Studien utreder hur den här interventionen påverkar trädgårdens och boendes mikrobiom. Med hjälp av växtinventeringar och satellitdata olika miljövariabler som kan påverka mikrobiomet och välmåendet kommer också att studeras.

Så här går undersökningen till

Undersökningen genomförs som en så kallad interventionsundersökning där man planterar olika bär- och trädgårdsväxter på boendeenheternas gårdsplaner. På gårdsplanerna utplaceras också en lövkompost, död ved för vedlevande arter och planteringslådor. Närmare detaljer om gårdsplanen bestäms tillsammans med forskningsgruppen och boendeenheterna. Både intervention- och kontrolboendeenheter kommer att ingå i studien. Undersökningen pågår i fem år.

Provtagning och enkäter

De frivilliga som deltar i studien tar saliv-och hudprover. Några hårstrån (minst 3 cm) kommer också att tas för att kunna identifiera mängden stresshormon kortisol i kroppen. Hårstrån tas från hjässan så att det syns inte. Proverna tas sex gånger.

Man tar prover i början av studien före trädgårdinterventionen och 2-3 månader efter detta, i slutet av sommaren. Efter detta tas prover en gång per sommar.

Vid entrén, innanför ytterdörren placeras en entrématta som ska stå där i minst två veckor. Efter detta tar forskare prover från mattan för mikrobiologiska analyser att kunna säga om biodiversitetinterventionen i trädgården har påverkat det hälsofrämjande mikrobiomet och boendes välmående.

De som deltar i studien svarar på en enkät eller intervju en gång per år. Enkäten innehåller frågor om boende, miljön, välmående och motion utomhus. Under det första året svarar man på enkäten/intervjun två gånger –före och efter trädgården har bearbetats. Att svara på enkäten tar ungefär 15-20 minuter och på intervjun 30-40 minuter. Det är alltid möjligt att inte svara på frågorna.

Hur deltar man?

Boendeenhetsstudien genomförs tillsammans med samarbetspartner och kunder i boendeenheterna kan delta i studien.

Om ni har frågor eller vill få mer information om studien, vänligen kontakta forskarna:

Meddelande om undersökningen och samtycke