Asumisyksikkötutkimus

Tutkimuksessa on tarkoitus lisätä asumisyksiköiden pihan biologista monimuotoisuutta uusimman tutkimustiedon mukaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi. Tutkimuksessa selvitetään, voidaanko asumisyksikön pihalta saadun monipuolisen luontoaltistuksen avulla vaikuttaa koettuun hyvinvointiin, stressihormonin eli kortisolin pitoisuuteen sekä elimistön immuunijärjestelmään ja mikrobiyhteisöön. Tutkimuksessa testataan, miten luonnon monimuotoisuuden lisääminen asumisyksikön pihalle vaikuttaa pihan ja elimistön mikrobistoon ja koettuun hyvinvointiin. Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää elinympäristön tekijöitä kasvillisuuskartoitusten ja satelliittidatan avulla, jotka vaikuttavat mikrobistoon ja hyvinvointiin. 

Tutkimuksen kulku

Tutkimuksessa on interventio- ja kontrolliryhmiä ja niihin molempiin valitaan kuusi asumisyksikköä. 

Interventioryhmän asumisyksiköiden pihoille lisätään ensimmäisenä vuonna luonnon monimuotoisuutta. Pihoille istutetaan erilaisia marjoja ja puutarhakasveja sekä sinne lisätään orgaanisia kasvualustoja ja lahopuuelementtejä niin, että pihan monimuotoisuus sekä makro- että mikrobiomitasolla kasvaa. Pihojen tarkemmat yksityiskohdat suunnitellaan yhdessä asumisyksikön ja tutkimusryhmän kesken. 

Kontrolliryhmään kuuluvien asumisyksiköiden pihoille ei lisätä biologista monimuotoisuutta. 

Tutkimus toteutetaan vuosina 2022-2026.

Näytteidenotto ja kyselyt

Vapaaehtoisilta tutkittavilta kerätään ihon sively- ja sylkinäyte. Lisäksi kortisolin eli stressihormonin määritystä varten kerätään vähintään 3 cm hiusnäyte (muutama hius) päälaen keskeltä niin, että leikkuukohta on mahdollisimman huomaamaton.  Tutkimukseen sisältyy yhteensä kuusi näytteenottokertaa.

Näytteitä kerätään ennen pihojen muokkaamista, tutkimuksen alkaessa ja 2-3 kk päästä loppukesästä. Tämän jälkeen on yksi näytteenotto joka kesä.  

Tutkittavien ulko-oven sisäpuolelle asetetaan kahdeksi viikoksi ovimatto, josta tutkijat ottavat näytteen mikrobianalyysejä varten. Tutkijat keräävät myös huoneistosta pöydän pyyhkäisynäytteen mikrobianalyysejä varten.  

Tutkimukseen osallistuvat vastaavat vuosittain asumiseen, elinympäristöön, hyvinvointiin ja ulkoiluun liittyviin kyselylomakkeisiin tai tarvittaessa kysely suoritetaan haastatteluna. Kysely tai haastattelu tehdään ensimmäisenä vuonna kerran ennen pihojen muokkausta ja toisen kerran muokkauksen jälkeen. Seuraavina vuosina kyselyyn tai haastatteluun vastataan kerran vuodessa. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15-20 minuuttia ja haastatteluun noin 30-40 minuuttia. Tutkittavilla on mahdollisuus kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin. 

Näytteistä tutkitaan, vaikuttaako asumisyksikön pihaluonnon monipuolistaminen terveyttä edistävään mikrobiomiin ja asukkaiden hyvinvointiin. 

Miten voit osallistua?

Asumisyksikkötutkimus toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa ja tutkimukseen voi osallistua näiden asumisyksiköiden asukkaat.  

Jos sinulla on kysyttävää tai saadaksesi tutkimuksen tarkemman tiedotteen, ota yhteyttä tutkijoihin: 

Tutkimuksen tietosuojaseloste

Tiedote ja suostumusasiakirjat