Valtakunnallinen päiväkotipihojen villiinnyttämistutkimus (Vahvistu)

Immuunipuolustuksen häiriöiden, kuten allergioiden ja autoimmuunisairauksien, esiintyvyys on lisääntynyt samalla, kun ihmisen yhteys luontoon ja maatalousympäristöön on vähentynyt yhteiskunnan kaupungistuessa. Nykyään ajatellaan, että tämä johtuu urbaaniin elämäntyyliin liittyvästä hygieniatason noususta ja elinympäristön mikrobien monimuotoisuuden kaventumisesta.

Aiemmissa tutkimuksissa on löydetty yhteys allergioiden ja atooppisen ihottuman ja luonnon mikrobeille altistumisen välillä. Tämän uskotaan johtuvan mikrobialtistuksen vaikutuksesta terveen immuunijärjestelmän kehittymiseen.

Valtakunnallinen päiväkotipihojen villiinnyttämistutkimus (Vahvistu) on osa Hyvinvointia biodiversiteetti-interventioilla (BIWE) -hanketta, joka tutkii luonnon mikrobialtistuksen vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin. BIWE-hankkeessa terveellinen luontoaltistus pyritään tuomaan ihmisten luo rakennettuun ympäristöön, jossa he oleilevat päivittäin. Viheralueiden monimuotoisuuden lisääminen tukee samalla ihmisten mikrobien monimuotoisuutta ja siten immuunijärjestelmän toimintaa. Luonnon monimuotoisuuden lisääminen vaikuttaa siis suotuisasti ekosysteemiin, johon myös ihminen kuuluu.

Luonnonmukainen päiväkotipiha edistää lasten fyysistä aktiivisuutta, immuunitasapainoa ja luovaa leikkiä. Monimuotoisen luonnon tuominen päiväkotipihalle tukee niin päiväkodin aikuisten kuin lasten viihtymistä, jaksamista sekä positiivista mielialaa.

lapset ihmettelee maassa olevaa etanaa
Luonnonmukainen päiväkotipiha tukee lasten viihtymistä, jaksamista ja positiivista mielialaa.

Mitä tutkimme?

Valtakunnallisessa päiväkotipihojen villiinnyttämistutkimuksessa tutkimme, miten päiväkodin pihan luonnonmukaistaminen edistää lasten hyvinvointia ja voidaanko villiinnyttämisen (luonnonmukaistamisen) avulla ehkäistä immuunipuolustuksen häiriöiden syntyä. Tutkimuksen toteuttajina ovat Luonnonvarakeskus ja Tampereen yliopisto.

Aluehallintokeskukset myönsivät 43 päiväkodille ympäri Suomea valtionavustuksina yhteensä noin miljoona euroa päiväkotien pihojen liikuntaedellytysten parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen. Avustukset myönnettiin vuonna 2023 kertaluonteisina hankkeisiin, joiden rakentaminen käynnistyy viimeistään vuonna 2024. Toteutamme Vahvistu-tutkimuksen näissä päiväkodeissa.

Otamme tutkimukseen mukaan lapsia sekä luonnonmukaistettavista päiväkodeista, että kontrollipäiväkodeista, joiden pihoille ei lisätä viherelementtejä. Tutkimuksen sisältö on sama riippumatta siitä käykö lapsi luonnonmukaistettavaa vai kontrollipäiväkotia. Kontrollipäiväkotien lasten tutkimusnäytteiden otto, kognitiivisiin testeihin osallistuminen ja kyselyihin vastaaminen tapahtuu samaan aikaan kuin luonnonmukaistettavissa päiväkodeissa

Tutkimushaara 1: Näytteenotto- ja kyselytutkimus

Selvitämme, miten pihan muokkauksen myötä lisääntynyt mikrobialtistus muuttaa lapsen ihon, syljen ja ulosteen mikrobikoostumusta.

  • Tutkimme immuunipuolustuksen toimintaa verinäytteestä.
  • Mittaamme stressihormoni kortisolin tason pienestä hiusnäytteestä.
  • Selvitämme kyselyillä lapsen terveyteen, hyvinvointiin ja elintapoihin liittyviä asioita.
  • Kysymme vanhemmilta heidän tupakoinnistaan ja sairaushistoriastaan.
  • Testaamme lapsen kognitiivista suoriutumista siihen tarkoitetulla psykologisella testipatterilla.

Veri- ja hiusnäytteen ottaa tutkimushoitaja ja muut näytteet otetaan kotona. Kognitiiviset testit suorittaa niihin pätevöitynyt henkilö. Näytteet otetaan, kyselyihin vastataan ja kognitiiviset testit suoritetaan ensimmäisenä vuonna ennen ja jälkeen pihanmuokkauksen, ja sen jälkeen kerran vuodessa kolmen vuoden ajan (2024-2027). Kartoitamme kyselyillä samoissa aikapisteissä laajasti terveyteen, hyvinvointiin ja elintapoihin liittyviä asioita. Lisäksi kolmen kuukauden välein vastataan lyhyeen kyselyyn infektiotaudeista.

Tiedostot näytteenottoon osallistuville perheille:

Tutkimushaara 2: Kyselytutkimus

Perheiden on mahdollista osallistua pelkkään kyselytutkimukseen. Tällöin he saavat ainoastaan terveyttä, ulkoilua ja elintapoja kartoittavat kyselyt ensin ennen ja jälkeen pihan muokkauksen, ja sen jälkeen kerran vuodessa kolmen vuoden ajan (2024-2027). Lisäksi kolmen kuukauden välein vastataan lyhyeen kyselyyn infektiotaudeista.

Kyselyiden sisältö on sama kuin näytteenottotutkimukseen osallistuvilla. Niillä selvitetään lapsen terveyteen, hyvinvointiin ja elintapoihin liittyviä asioita. Vanhemmilta kysytään heidän tupakoinnistaan ja sairaushistoriastaan.

Lähetämme linkin kyselytutkimukseen Vahvistu-tutkimukseen osallistuvien päiväkotien lasten huoltajille päiväkodin mobiili- tai internetsovelluksen kautta. Linkin voi saada myös ottamalla meihin yhteyttä.

Tiedostot vain kyselyihin osallistuville perheille:

Molempiin tutkimuksen haaroihin on mahdollista osallistua, mikäli lapsesi on tutkimukseen valitussa päiväkodissa. Ota yhteyttä sähköpostilla: vahvistu@tuni.fi. Tutkijamme kertovat mielellään lisää!