Hyvinvointia kaupunkilaisille lisäämällä pihaluonnon monimuotoisuutta

Luontoaltistus eli metsässä tai luonnossa liikkuminen tutkitusti vahvistaa ihmisen puolustusjärjestelmää, auttaa palautumaan stressistä ja unohtamaan arjen huolet sekä parantaa mielialaa. Kaupungistuminen ja luonnon köyhtyminen ovat tuoneet mukanaan uusia sairauksia ja luontaisen vastustuskyvyn heikkenemistä.

Yhteiskunnan kaupungistuessa immuunijärjestelmän vakavat häiriöt, kuten erilaiset allergiat, astma ja tyypin 1 diabetes, ovat lisääntyneet. Keskeisiä syitä häiriöiden lisääntymiseen ovat hygieniatason nousu ja ympäristön biologisen monimuotoisuuden kaventuminen. Tämä on vähentänyt immuunijärjestelmän luonnollista kehitystä edistävää altistusta luonnon mikrobeille.

Aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että arkinen altistus elinympäristön monimuotoiselle mikrobiyhteisölle luonnossa on kytköksissä hyvään terveyteen.

Mitä tutkitaan ja miksi

BIWEn tutkimuksissa lisätään kaupunkilaisten biologista monimuotoisuutta viimeisen tutkimustiedon mukaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi. Tutkimuksissa selvitetään, voidaanko pihoilta ja lähiympäristöstä saadun monipuolisen luontoaltistuksen avulla vaikuttaa koettuun hyvinvointiin, stressihormonin eli kortisolin pitoisuuteen, elimistön immuunijärjestelmään, erilaisiin allergioihin ja mikrobiyhteisöön. 

Kotipihatutkimus

Tutkimuksessa selvitetään, miten luonnon monimuotoisuuden lisääminen kotipihalle vaikuttaa pihan ja asukkaan mikrobistoon ja koettuun hyvinvointiin. Tutkimus myös selvittää elinympäristön tekijöitä kasvillisuuskartoitusten ja satelliittidatan avulla.

lapset syksy puunlehtiä

 

Asumisyksikkötutkimus

Tutkimuksessa selvitetään, miten luonnon monimuotoisuuden lisääminen asumisyksikön piha-alueelle vaikuttaa pihan ja asukkaiden mikrobistoon ja koettuun hyvinvointiin. Tutkimus myös selvittää elinympäristön tekijöitä kasvillisuuskartoitusten ja satelliittidatan avulla. 

kasveja multaa

Hiekkaleikki-tutkimus

Hiekkaleikki-tutkimuksen tarkoituksena on selvittää paitsi mikrobialtistuksen vaikutusta atooppisen ihottuman oireiluun, myös sen yhteyttä immuunipuolustuksen säätelyyn ja elimistön mikrobistoon. . 

lapset hiekkalaatikolla