Kotipihatutkimus

Tutkimuksessa on tarkoitus lisätä kaupunkilaisten kotipihojen biologista monimuotoisuutta viimeisen tutkimustiedon mukaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi. Tutkimuksessa selvitetään, voidaanko kotipihalta saadun monipuolisen luontoaltistuksen avulla vaikuttaa koettuun hyvinvointiin, stressihormonin eli kortisolin pitoisuuteen sekä elimistön immuunijärjestelmään ja mikrobiyhteisöön. Tutkimuksessa testataan, miten luonnon monimuotoisuuden lisääminen kotipihalle vaikuttaa pihan ja elimistön mikrobistoon ja koettuun hyvinvointiin. Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää kasvillisuuskartoitusten ja satelliittidatan avulla elinympäristön tekijöitä, jotka vaikuttavat mikrobistoon ja hyvinvointiin. 

Tutkimukseen pyydetään mukaan henkilöitä, jotka ovat 18-72-vuotiaita Helsingin, Lahden ja Kaarinan alueella asuvia omakoti- tai rivitaloasukkaita. 

Tutkimuksen kulku

Tutkimukseen osallistuvat asukkaat voivat olla joko interventio- tai kontrolliryhmässä. 

Interventioryhmän pihoille lisätään luonnon monimuotoisuutta ja tämän jälkeen tutkittavat saavat opastusta ja ohjeita luonnonmukaisen pihan hoitamiseen. Pihoille istutetaan erilaisia marja- ja puutarhakasveja ja syötäviä sieniä tuottavia maapuun paloja. Pihoilla myös tehostetaan ravinteiden kierrätystä – siksi niille tuodaan lehtikomposti sekä lahopuutarha ja istutuslaatikoita, joista osaan tuodaan valmiiksi yrttejä ja osassa osallistujat voivat viljellä haluamiaan vihanneksia, kukkia ja monivuotisia yrttejä. Pihojen tarkemmat yksityiskohdat sovitaan yhdessä tutkimusryhmän kanssa. 

Kontrolliryhmän pihojen tehokkaassa hoidossa autetaan vuosittain. Tämä tapahtuu siten, että tutkimusryhmän jäsen lannoittaa pihaa, lisää pihalle sammalsyöppöä ja auttaa muurahaistorjunnassa esimerkiksi asettamalla pihalle muurahaissyöttejä. Vaihtoehtoisesti osallistujan niin halutessaan lannoite, sammalsyöppö ja muurahaissyötit voidaan antaa hänen käyttöönsä.  

Tutkimus toteutetaan vuosina 2022-2026.

Näytteidenotto ja kyselyt

Tutkimukseen sisältyy yhteensä kuusi näytteenottokertaa. Näytteitä kerätään ennen pihojen muokkaamista tutkimuksen alkaessa ja tämän jälkeen 2-3 kk päästä loppukesästä. Tämän jälkeen on yksi näytteenotto joka vuosi (loppukesästä).  

Kotona kerätään ihon sivelynäyte, sylkinäyte, virstanäyte ja ulostenäyte. Lisäksi kortisolimääritystä varten tutkijat ottavat tutkittavilta vähintään 3 cm hiusnäytteen (muutama hius) päälaen keskeltä, niin että leikkuukohta on mahdollisimman huomaamaton. 

Kaikkien tutkittavien pihalta kerätään maaperä- ja kasvinäytteitä. Kodin ulko-ovelle asetetaan kahdeksi viikoksi ovimatto, josta tutkijat ottavat näytteen mikrobianalyysejä varten.  

Lisäksi tutkijat kartoittavat pihan kasvillisuuden ennen pihan muokkaamista ja tutkimuksen alkamisvuonna, ja kolmantena ja viidentenä kesänä. Elinympäristötietoja kerätään satelliittidatan perusteella. 

Tutkimukseen osallistuvat vastaavat asumiseen, ulkoiluun, elinympäristöön, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin kyselylomakkeisiin. Ensimmäisenä vuonna kyselyihin vastataan ennen pihojen muokkausta ja toisen kerran loppukesästä pihojen muokkauksen jälkeen. Seuraavina vuosina kyselyihin vastataan kerran vuodessa.

Miten voit osallistua?

Kotipihatutkimus on nyt käynnissä. Kiitämme kaikkia ilmoittautuneita! Voit seurata tutkimustulosten julkaisua BIWEn uutisista tai Twitterissä

Tutkimuksen tietosuojailmoitus