Tutkimusryhmä

Monitieteinen tutkimusryhmämme työskentelee Luonnonvarakeskuksessa ja Tampereen yliopistossa. Ryhmään kuuluu ympäristötieteiden, mikrobiologian, kaupunki- ja maisemasuunnittelun, arkkitehtuurin, lääketieteen ja ympäristöpsykologian tutkijoita.

Yhteistyökumppaneina meillä on 36 tahoa yhteiskunnan eri sektoreilta, kuten ympäristöalan yrityksiä, kaupunkeja, eritysryhmien asumispalveluiden tarjoajia, hyvinvointia ja ympäristön monimuotoisuutta edistäviä säätiöitä ja hallinnon alalla toimivia, kuten ministeriöt. Nämä yhteistyötahot mahdollistavat interventioiden toteuttamisen ja yhteisen ymmärryksen lisäämisen niistä keinoista ja tavoista, joilla elonkirjoa voidaan lisätä asuinympäristöön. Yhteistyökumppanit ovat tärkeässä asemassa siinä, että uusi ymmärrys ja tutkimukseen perustuvat hyvät käytännöt saatetaan kaupunki- ja ympäristösuunnittelun ja -rakentamisen, kasvatuksen, hoitoalan, päättäjien ja asukkaiden tietoon.

Ihmiset

Kuva henkilöstä Aki Sinkkonen
Aki Sinkkonen BIWE-hankkeen johtaja PhD, dosentti, erikoistutkija, Puutarhateknologiat, Luonnonvarakeskus (Luke) puh. +358 29 5322 306
Kuva henkilöstä Juho Rajaniemi
Juho Rajaniemi Johtaja TkT, yhdyskuntasuunnittelun professori, koulutuksen varadekaani; Rakennetun ympäristön tiedekunta, Arkkitehtuurin yksikkö, Tampereen yliopisto, Tunin rakennetun tiedekunnan osahankkeen johtaja puh. +358 44 524 7245
Kuva henkilöstä Olli Laitinen
Olli Laitinen Johtaja PhD, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta (MET), Tunin lääketieteen ja terveyden teknologian tiedekunnan osahankkeen johtaja
Kuva henkilöstä Marja Roslund
Marja Roslund Tutkija Tutkijatohtori, Luonnonvarakeskus/Puutarhateknologiat, puh. +358 29 532 2256 Twitter @MarjaRoslund
Kuva henkilöstä Laura Uimonen
Laura Uimonen Tutkijatohtori Arkkitehti TaT, Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta, Arkkitehtuurin yksikkö, Tampereen yliopisto
Kuva henkilöstä Laura Kummola
Laura Kummola Tutkija PhD, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Kuva henkilöstä Ann Ojala
Ann Ojala Tutkija VTT (sosiaalipsykologia), erikoistutkija, Luonnonvarakeskus (Luke)
Kuva henkilöstä Martti Venäläinen
Martti Venäläinen Tutkija MMT, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus (Luke) puh. +358 29 532 4238
Kuva henkilöstä Reijo Penttilä
Reijo Penttilä Tutkija PhD, Tutkija, Luonnonvarakeskus (Luke) puh. +358 29 532 5268
Kuva henkilöstä Damiano Cerrone
Damiano Cerrone Tutkija M.Sc., Rakennetun ympäristön tiedekunta, Arkkitehtuurin yksikkö, Tampereen yliopisto
Kuva henkilöstä Mika Saarenpää
Mika Saarenpää Tutkija M.Sc., väitöskirjatutkija, Luonnonvarakeskus, Puutarhateknologiat/Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma
Kuva henkilöstä Juulia Manninen
Juulia Manninen Tutkija M.Sc., väitöskirjatutkija, Luonnonvarakeskus, Puutarhateknologiat / Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Kuva henkilöstä Himansu Mishra
Himansu Mishra Tutkija M.Sc. Rakennetun ympäristön tiedekunta, Arkkitehtuurin yksikkö, Tampereen yliopisto
Kuva henkilöstä Anna Luukkonen
Anna Luukkonen Tutkimusapulainen BEng, Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Luonnonvarakeskus, Puutarhateknologiat
Kuva henkilöstä Niina Malinen
Niina Malinen Vuorovaikutusvastaava M.Sc., vaikuttavuus- ja viestintäasiantuntija, Luonnonvarakeskus (Luke) puh. +358 29 532 2090

Yhteistyökumppanit