Hyvinvointia biodiversiteetti-interventioilla

Luonnon monimuotoisuus on välttämätöntä niin ympäristön kuin ihmisen hyvinvoinnille. Kaupungeissa maankäyttö on vähentänyt luonnon monimuotoisuutta, mikä heikentää kaupunkiekosysteemin toimivuutta, kansalaisten hyvinvointia ja lisää immuunivälitteisten häiriöiden riskiä.

BIWEssä palautetaan kokein mikrobiologista monimuotoisuutta tiheästi asutuille alueille ja tutkitaan ekologista ja ihmisen hyvinvointia.

Hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus perustuu monitieteisyyteen ja laajaan vuorovaikutukseen: BIWE yhdistää ympäristötieteellisen, lääketieteellisen, psykologisen ja teknistieteellisen tiedon ja luo tietoa kestävän viheralue- ja kaupunkisuunnittelun sekä kaupunkiympäristön kunnostuksen tarpeisiin.

Tieteelliset julkaisut

Ajankohtaista

Elonkirjon elvyttäjän unelmatalo

Y-Säätiö on kehittänyt Elonkirjotalo-puukerrostalokonseptia kaksi vuotta. Konsepti tukee BIWEn tutkimustuloksia luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä rakennettuun ympäristöön Lue lisää

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto jaetaan Helsingissä

BIWEn hankejohtaja Aki Sinkkonen esiintyy aiheenaan ’Nature-based solutions and urban wellbeing’. Lue lisää

Podcast: Mikrobi on ihmisen vanha ja hyvä ystävä

Marja Roslund kertoo luonnon mikrobien vaikutuksesta ihmisen terveyteen Luonto korjaa – podcastissa. Lue lisää

[taeggie-feed name=”biwe”]