Hyvinvointia kaupunkilaisille lisäämällä pihaluonnon monimuotoisuutta

Luontoaltistus eli metsässä tai luonnossa liikkuminen tutkitusti vahvistaa ihmisen puolustusjärjestelmää, auttaa palautumaan stressistä ja unohtamaan arjen huolet sekä parantaa mielialaa. Kaupungistuminen ja luonnon köyhtyminen ovat tuoneet mukanaan uusia sairauksia ja luontaisen vastustuskyvyn heikkenemistä. Yhteiskunnan kaupungistuessa immuunijärjestelmän vakavat häiriöt, kuten allergiat, astma ja tyypin 1 diabetes, ovat lisääntyneet. Keskeisiä syitä häiriöiden lisääntymiseen ovat hygieniatason nousu ja ympäristön biologisen monimuotoisuuden kaventuminen. Tämä on vähentänyt immuunijärjestelmän luonnollista kehitystä edistävää altistusta luonnon mikrobeille. Aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että arkinen altistus elinympäristön monimuotoiselle mikrobiyhteisölle luonnossa on kytköksissä hyvään terveyteen.

Pyyntö osallistua tutkimukseen

Pyydämme osallistumaan uuteen tutkimukseen, jossa tutkitaan arkisen luontoaltistumisen vaikutusta hyvinvointiin ja elimistön mikrobistoon. Tutkimukseen kutsutaan asukkaita, jotka asuvat Helsingin, Kaarinan ja Lahden alueilla. Tutkimuksen tiedote kuvaa tutkimusta ja sinun mahdollista osuuttasi siinä.

Lue tiedote rauhassa. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tutkimushenkilökuntaan (yhteystiedot löytyvät sivun lopusta).

Jos päätät osallistua tutkimukseen, sinua pyydetään allekirjoittamaan erillinen suostumus.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta on antanut tutkimussuunnitelmalle puoltavan lausunnon.

Mitä tutkitaan ja miksi

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus lisätä kaupunkilaisten kotipihojen biologista monimuotoisuutta viimeisen tutkimustiedon mukaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, voidaanko kotipihalta saadun monipuolisen luontoaltistuksen avulla vaikuttaa koettuun hyvinvointiin, stressihormonin eli kortisolin pitoisuuteen sekä elimistön immuunijärjestelmään ja mikrobiyhteisöön. Tutkimuksessa testataan, miten luonnon monimuotoisuuden lisääminen kotipihalle vaikuttaa pihan ja elimistön mikrobistoon ja koettuun hyvinvointiin. Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää elinympäristön tekijöitä kasvillisuuskartoitusten ja satelliittidatan avulla, jotka vaikuttavat mikrobistoon ja hyvinvointiin.

Tutkimukseen pyydetään mukaan henkilöitä, jotka ovat 18-72-vuotiaita Helsingin, Lahden ja Kaarinan alueella asuvia omakoti- tai rivitaloasukkaita.

Voit ladata tutkimuksen tarkemman tiedotteen ja suostumuslomakkeen tästä linkistä.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä tutkijatohtori Marja Roslundiin sähköpostilla marja.roslund@luke.fi , puh. +358 50 478 6591.

Lähetämme sinulle halutessasi tutkimuksen tarkemman tiedotteen, suostumuslomakkeen ja valmiiksi maksetun kirjekuoren postitse. Katso tarkemmin rekisteriseloste.