Forskningsgrupp

Vår tvärvetenskapliga forskningsgrupp arbetar på Naturresursinstitutet och vid Tammerfors universitet. Gruppen består av forskare inom miljövetenskap, mikrobiologi, stads- och landskapsplanering, arkitektur, medicin och miljöpsykologi.

Vi samarbetar med 36 aktörer från olika sektorer i samhället, såsom företag inom miljösektorn, städer, tillhandahållare av boendetjänster för specialgrupper, stiftelser som främjar välfärd och naturens mångfald och aktörer inom förvaltning, såsom ministerier. Dessa samarbetsparter gör det möjligt att genomföra interventioner och öka den ömsesidiga förståelsen om de metoder och sätt med vilka biodiversiteten kan ökas i boendemiljön. Här har samarbetspartnerna en viktig roll att göra stads- och miljöplaneringen och byggandet, fostran, vårdsektorn, beslutsfattare och invånare medvetna om nya insikter och forskningsbaserad god praxis.

Människor

Kuva henkilöstä Aki Sinkkonen
Aki Sinkkonen BIWE-projektets ledare PhD, docent, specialforskare, Trädgårdsteknologier, Naturresursinstitutet (Luke) puh. +358 29 5322 306
Kuva henkilöstä Juho Rajaniemi
Juho Rajaniemi Direktör TkD, professor i samhällsplanering, vicedekan för utbildning, Fakulteten för byggd miljö, Enheten för arkitektur, Tammerfors universitet, ledare för delprojektet vid Tammerfors universitets institution för byggd miljö puh. +358 44 524 7245
Kuva henkilöstä Olli Laitinen
Olli Laitinen Direktör PhD, universitetsforskare, Tammerfors universitet, Fakulteten för medicin och hälsoteknik (MET), ledare för delprojektet vid Tammerfors universitets fakultet för medicin och hälsoteknik
Kuva henkilöstä Marja Roslund
Marja Roslund Forskare Forskardoktor, Naturresursinstitutet/Trädgårdsteknologier puh. +358 29 532 2256 Twitter @MarjaRoslund
Kuva henkilöstä Laura Kummola
Laura Kummola Forskare PhD, forskardoktor, Tammerfors universitet, Fakulteten för medicin och hälsoteknik
Kuva henkilöstä Laura Uimonen
Laura Uimonen Forskardoktor Arkitekt KoD, Tammerfors universitet, Fakulteten för byggd miljö, Enheten för arkitektur, Tammerfors universitet
Kuva henkilöstä Ann Ojala
Ann Ojala Forskare VTT (socialpsykologi), specialforskare, Naturresursinstitutet (Luke)
Kuva henkilöstä Martti Venäläinen
Martti Venäläinen Forskare AFD, specialforskare, Naturresursinstitutet (Luke) puh. +358 29 532 4238
Kuva henkilöstä Reijo Penttilä
Reijo Penttilä Forskare PhD, Forskare, Naturresursinstitutet (Luke) puh. +358 29 532 5268
Kuva henkilöstä Damiano Cerrone
Damiano Cerrone Forskare M.Sc., Fakulteten för byggd miljö, Enheten för arkitektur, Tammerfors universitet
Kuva henkilöstä Mika Saarenpää
Mika Saarenpää Forskare M.Sc., doktorand, Naturresursinstitutet, Trädgårdsteknologi/Helsingfors universitet, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, forskningsprogrammet Ekosystem och miljö
Kuva henkilöstä Juulia Manninen
Juulia Manninen Forskare M.Sc., doktorand, Naturresursinstitutet, Trädgårdsteknologi / Helsingfors universitet, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Kuva henkilöstä Himansu Mishra
Himansu Mishra Forskare M.Sc., Fakulteten för byggd miljö, Enheten för arkitektur, Tammerfors universitet
Kuva henkilöstä Anna Luukkonen
Anna Luukkonen Forskningsassistent BEng, Tammerfors universitet, Fakulteten för medicin och hälsoteknik, Naturresursinstitutet, Trädgårdsteknologier
Kuva henkilöstä Niina Malinen
Niina Malinen Interaktionsansvarig M.Sc., retorik- och kommunikationsexpert, Naturresursinstitutet (Luke) puh. +358 29 532 2090

Samarbetspartner