Publikationer

Här finns publikationer och presentationer av vår forskningsgrupp samlade.

Vetenskapliga publikationer

Probiotiska bakterier saknas i näringsrekommendationerna

Mikrobiologisk mångfald, som är bra för hälsan, saknas både på tallriken och i vår tarm. Enligt en rapport från Naturresursinstitutet (Luke) och Tammerfors universitet kan intag av trygga markmikroorganismer främja utvecklingen av tarmbiota och immunförsvaret och ha en positiv effekt på vår mentala hälsa. Människan har under sin evolution exponerats mot marklevande mikroorganismer, vilket är… Läs mer

Publikationer från BIWE

På den här sidan listas alla publikationer från forskargruppen BIWE. Läs mer

Bearbetning av mat ändrar dess mikrobiota

Mikrober i livsmedel anses för tillfället vara en risk för livsmedelssäkerhet men kan också vara en potentiell resurs för spädbarnets tarmmikrobiota. Läs mer

Sandlådesand som berikats med naturmaterial stärker mikrofloran i barnens kropp och immunregleringen

Regleringen av immunsystemet för daghemsbarn kan förbättras redan på två veckor genom att leka i en sandlåda dit det tillförts naturmaterial som konstaterats vara trygga, det vill säga mikrobiologisk mångfald. Läs mer

Effekten av mänsklig verksamhet på mikrofloran i livsmiljön

I kapitlet presenteras hur människan gör mikrofloran ensidigare och minskar dess naturliga variation. Läs mer

Skogig daghemsgård förbättrade barnens immunförsvar

Den artikel om gröna daghemsgårdar publicerades i tidskriften Science Advances. Läs mer

Grönskande daghemsgård minskade sannolikheten för att eventuella sjukdomsalstrande bakterier ska klara sig på barnens hud

Den forskningsartikel som är skriven av Marja Roslund med flera publicerades i tidskriften Environmental International. Läs mer

Presentationer

BIWE in English

A short presentation of our project Biodiversity interventions for well-being. Läs mer