Drömhuset som bevarar biologisk mångfald

Stiftelsen Y-Säätiö har i två år arbetat med trähuskonceptet ’Elonkirjotalo’, som går ut på att bevara den biologiska mångfalden. Stiftelsen kontaktade också forskare vid BIWE, och vi höll ett gemensamt möte kring planerna för huset. Konceptet ligger i linje med BIWEs forskningsresultat och idéer om att öka den biologiska mångfalden i den byggda miljön. Vi bestämde oss därför att inleda ett samarbete.

Projektet för ett flervåningshus i trä som bidrar till den biologiska mångfalden och binder kol har fått finansiering från Miljöministeriets program Tillväxt och utveckling med trä. Syftet med utvecklingsprojektet var att

  • ta reda på hur man kan öka den biologiska mångfalden genom konceptet av industriellt tillverkade flervåningshus i trä, som anpassar sig efter urbana miljöer och naturförhållanden
  • ta fram ekonomisk, teknisk och arkitektonisk information och förståelse för projekteringen av ett ekologiskt flervåningshus i trä
  • studera hur man kan ta vara på träkonstruktionens naturliga lätthet för att skydda den naturliga marken och miljön på byggplatsen.

Enligt konceptet ska man beakta den befintliga växtligheten och bevarandet av den ursprungliga marken så väl som möjligt redan under byggnadsfasen och undvika beläggning av marken. Dessutom innehåller konceptet inslag av kontrollerad vildhet, det vill säga att naturväxter får växa i husets omedelbara omgivning och att död ved också får uppstå naturligt. Tak- och balkongodlingar introducerar en mångfald av växter och jord i invånarnas vardag, och gemensamma vistelseplatser ökar de sociala kontakterna och välbefinnandet. Koncept är som hämtat direkt ur handboken för BIWE.

Projektet ’Elonkirjotalo’ presenterades på ett avslutande seminarium tisdagen den 17 januari 2023. Huskonceptet fick ett gott mottagande och mycket beröm. De olika skiktningarna i växtligheten och kontrollerad vildhet föll åhörarna särskilt på läppen. Även forskarna Eeva-Maria Tuhkanen och Martti Venäläinen från BIWE deltog i debatten och lyfte fram forskningsrön om den biologiska mångfaldens inverkan på välbefinnandet.

Deltagare kommenterade bland annat så här:

”Ett fantastiskt projekt! Det är just en sådan omställning i tänkesättet som vi behöver.”

”Växtlighetens skiktningar, frodighet, snårighet, kontrollerad vildhet! Toppen! Och samtidigt minskar man arealen av belagda ytor.”

Koncernen Y-Säätiö är Finlands fjärde största hyresvärd. Den äger över 17 000 hyresbostäder på över 50 orter runt om i Finland. Nu har koncernen siktet inställt på att hitta en tomt där den kan förverkliga planen. Vi följer med intresse!

Similar Posts