Naturen stärker ditt immunsystem

BBC förmedlade nyheter om ett väldigt aktuellt tema, det vill säga de positiva effekterna av naturmaterial, såsom mull, skogsmark och lera på barnens hälsa. Vi börjar först nu förstå effekterna på vårt immunsystem av de nyttiga mikrober som finns i jordmånen och hur kontakt med naturen kan öka motståndskraften mot flera sjukdomar som till exempel atopi, typ 1 diabetes och flera allergier.

Urbaniseringen har distanserat barn och familjer från naturen. Barn förbjuds till och med att smutsa ner sina kläder och sig själva, men det som vi här sparar in på tvätträkningen kan gå förlorat i barnens välbefinnande.

Välbefinnandet och hälsan kan förbättras på flera olika sätt genom att röra sig i naturen och exponeras för olika nyttiga mikrober. Det går att dra nytta även av den natur som finns riktigt nära, det vill säga grönområden i städerna och daglig kontakt med naturen gör gott både för barn och vuxna.

Fysiska och psykologiska fördelar med utelekar

En uppenbar fördel med utelek är motion. Det är lättare för barnet att utveckla styrka och smidighet på stora öppna ytor och det minskar risken för övervikt.

Vi är redan medvetna om de många psykologiska fördelarna med utelek och vistelse i naturen antas pigga upp och ladda hjärnan. Enligt en undersökning som genomfördes 2009 upptäcktes också att barn med ADHD kan koncentrera sig bättre efter en promenad på 20 minuter i en park än efter en promenad på 20 minuter i stadsmiljö. Närheten till grön stadsnatur verkade ha gynnsam effekt på deras sinnesstämning.

Därtill kan utelek ge värdefulla lärupplevelser och hjälpa barnen att utveckla sätt med vilka deras sinnen och rörelser interagerar. Så kallad ”sandlådeterapi” där man använder sand och små figurer för att uttrycka tankar och känslor kan hjälpa barn att hitta sätt att uttrycka sina känslor som kan vara svåra att undersöka i andra miljöer.  Mikrober som kommer från naturen kan också lindra hur kroppen reagerar på stress. När vi känner oss sårbara och hotade, börjar vårt immunförsvar höja inflammationen i kroppen vilket får oss att känna oss stressade. Enligt undersökningen reagerade människor som tillbringade största delen av sin barndom på landsbygden mera dämpat på stressande händelser. Hos dem är förekomsten av vissa inflammatoriska molekyler mindre än hos människor som vuxit upp i städer.

Mikrobernas inverkan på vårt immunsystem

Till följd av en hög hygienstandard, ett urbant liv och minskad kontakt med naturen har människans mikroflora blivit ensidig. Det innebär att immunsystemet hos många är känsligare för alla hot och de reagerar lättare även på små retningar, vilket i sin tur ökar risken för olika störningar i immunsystemet såsom atopi, typ 1 diabetes och de flesta allergier.

Olika undersökningar visar att människor som växer upp på lantgårdar i allmänhet inte insjuknar i astma, allergier eller autoimmuna sjukdomar – vilket tros bero på en mångformig och mångsidig exponering för mikrober i barndomen. I dagens läge vet vi också att nyttiga bakterier i tarmsystemet kan förbättra vår hälsa på många sätt. Dessutom kan mikroberna verka på huden och genom huden, det vill säga exponeringen kan ske på flera sätt i en gynnsam miljö. 

Många forskare undersökte effekten av kontakt med naturen genom olika interventioner. Promenader i skogen har visat sig lindra symptom hos barn och unga med atopiskt eksem. Det antas att de i samband med utevistelsen kommit i kontakt med nyttiga mikrober genom att röra vid löv och jord.

I BIWE forskarnas tidigare undersökning observerades att en daglig kontakt med naturen bidrog till en mångsidigare hudmikroflora hos barnen redan efter en månad. Utöver huden syns dessa förändringar i blodvärdena. Det har också observerats att sand som berikats med naturmaterial kan förbättra daghemsbarnens reglering av immunsystem redan på två veckor. Förändringarna kan alltså ske på en mycket kort tid.

Direktören för forskningsprojektet BIWE, Aki Sinkkonen, hoppas kunna testa de långsiktiga effekterna av dessa förändringar och tror att de borde leda till minskade sjukdomar hos människorna.

Mer kontakter med naturen till städerna

Just nu uppmuntrar många skolor och daghem ökad kontakt med naturen med hjälp av utetimmar och regelbundna promenader i naturen. I många europeiska daghem och skolor införs mera naturenliga gårdsplaner och möjligheter till uteliv.

Det är viktigt att vi sörjer för barnens dagliga kontakt med naturen och exponering för nyttiga mikrober även i Finland. Eftersom barnen tillbringar en stor del av sin dag på daghem eller i skolan, ska gårdsplanerna ha så mycket grönområden som möjligt. Därtill har stadsplaneringen och planläggningen en mycket viktig roll i att alla invånare erbjuds likvärdiga möjligheter att åtnjuta de effekter som grönområdena har på hälsan och välbefinnandet.

Forskningsprojektet BIWE tar naturen närmare stadsborna och vi studerar effekten av kontakt med naturen på människans hälsa och välbefinnande. Vi tar fram forskningsbaserade lösningar som har stor potential att främja folkhälsan och förebygga sjukdomar med hjälp av biodiversitet.

Similar Posts