Luonto vahvistaa immuunijärjestelmääsi

BBC uutisoi hyvin ajankohtaisesta aiheesta eli luonnonmateriaalien, kuten mullan, metsämaan ja mudan, positiivisesta vaikutuksesta lasten terveyteen. Olemme vasta alkamassa ymmärtää maaperässä olevien hyödyllisten mikrobien vaikutusta immuunijärjestelmäämme ja kuinka luontokosketus voi lisätä vastustuskykyä useita sairauksia eli esimerkiksi atopiaa, tyypin 1 diabetesta ja useita allergioita vastaan.

Kaupungistuminen on etäännyttänyt lapsia ja perheitä luonnosta. Lapsia jopa kielletään likaannuttamasta vaatteitaan ja itseään, mutta se minkä pyykkilaskussa säästää, voi menettää lapsen hyvinvoinnissa.

Hyvinvointia ja terveyttä voi parantaa usealla tavalla liikkumalla luonnossa ja altistumalla erilaisille hyödyllisille mikrobeille. Luonto voi löytyä ihan läheltäkin eli kaupunkien viheralueilta ja päivittäinen luontokosketus tekee hyvää sekä lapsille että aikuisille.

Ulkoleikin fyysiset ja psykologiset hyödyt

Ulkoleikin ilmeisin etu on liikunta. Lapsen on helpompi kasvattaa voimaa ja kestävyyttä suuressa avoimessa tilassa ja tämä vähentää liikalihavuuden riskiä.

Myös monet ulkoleikin psykologisista eduista ovat jo tiedossa ja luonnossa liikkumisen uskotaan virkistävän ja lataavan aivoja. Vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen mukaan havaittiin myös, että lapset, joilla on ADHD, pystyivät keskittymään paremmin 20 minuutin puistossa kävelyn jälkeen kuin 20 minuutin kaupunkialueella kävelyn jälkeen. Vihreän kaupunkiluonnon läheisyys näytti vaikuttavan suotuisasti heidän mielialaansa.

Tämän lisäksi ulkona leikkiminen voi tarjota arvokkaita oppikokemuksia ja auttaa lapsia kehittämään tapaa, jolla heidän aistinsa ja liikkeensä ovat vuorovaikutuksessa. Niin kutsuttu ’hiekkatarjotinterapia’, jossa käytetään hiekkaa ja pienoishahmoja ajatusten ja tunteiden ilmaisemiseen, voi auttaa lapsia löytämään tapoja ilmaista tunteitaan, joita voi olla vaikea tutkia muissa ympäristöissä. Luonnosta peräisin olevat mikrobit voivat myös lieventää kehon reaktioita stressiin. Kun tunnemme olevamme haavoittuvia ja uhattuina, immuunijärjestelmämme alkaa nostaa kehon tulehdusta ja tämä puolestaan saa meidät tuntemaan olomme stressaantuneeksi. Tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka viettivät suurimman osan lapsuudestaan maaseudulla, reagoivat yleensä vaimeammin stressaaviin tapahtumiin. Heillä tiettyjen tulehduksellisten molekyylien ilmentyminen on heikentynyt verrattuna ihmisiin, jotka olivat kasvaneet kaupungeissa.

Mikrobien vaikutus immuunijärjestelmäämme

Korkean hygieniatason, urbaanin elämän ja vähentyneen luontokosketuksen seurauksena ihmisen mikrobisto on yksipuolistunut. Tämä tarkoittaa sitä, että monen immuunijärjestelmä on herkempi kaikille uhille ja he reagoivat herkemmin pienimmistäkin ärsykkeistä. Tämä puolestaan lisää erilaisten immuunijärjestelmän häiriöiden kuten atopian, tyypin 1 diabeteksen ja useimpien allergioiden riskiä.

Erilaiset tutkimukset osoittavat, että ihmiset, jotka kasvavat maatiloilla, eivät yleensä sairastu astmaan, allergioihin tai autoimmuunisairauksiin – tämän uskotaan johtuvan lapsuudessa tapahtuneen monimuotoisen ja monipuolisen mikrobialtistuksen takia. Tiedämme myös nykyään, että suolistossa olevat hyödylliset mikrobit voivat parantaa terveyttämme moni tavoin. Tämän lisäksi mikrobit voivat vaikuttaa ihollamme ja ihon läpi eli altistumista voi tapahtua usealla tavalla suotuisassa ympäristössä.  

Monet tukijat tutkivat luontokosketuksen vaikutusta erilaisten interventioiden avulla. Metsässä kävelyn on osoitettu parantavan atooppisesta ihottumasta kärsivien lasten ja nuorten oireita. Oletetaan, että he ovat ulkoilun yhteydessä saattaneet olla kosketuksessa hyödyllisten mikrobien kanssa koskettamalla lehtiä ja maaperää.

Aiemmassa BIWE tutkijoiden tutkimuksessa havaittiin, että päivittäinen viherkosketus monipuolisti lasten ihon mikrobistoa jo kuukaudessa. Nämä muutokset näkyvät ihon lisäksi myös veriarvoissa. Tämän lisäksi on havaittu, että luonnonmateriaalein rikastettu hiekkalaatikkohiekka voi parantaa päiväkotilasten immuunijärjestelmän säätelyä jo kahdessa viikossa. Muutokset voivat siis tapahtua hyvinkin lyhyessä ajassa.

BIWE-tutkimushankkeen johtaja Aki Sinkkonen toivoo testaavansa näiden muutosten pitkäaikaisia vaikutuksia ja uskoo, että niiden pitäisi johtaa ihmisten sairauksien vähentymiseen.

Lisää luontokosketusta kaupunkeihin

Tällä hetkellä monet koulut ja päiväkodit kannustavat lisäämään luontokosketusta ulkotuntien ja säännöllisten luontokävelyiden avulla. Monissa eurooppalaisissa päiväkodeissa ja kouluissa otetaan käyttöön luonnonmukaisempia pihoja ja ulkoilumahdollisuuksia.

Meidän on tärkeää huolehtia lasten päivittäisestä luontokosketuksesta ja altistumisesta hyödyllisille mikrobeille myös Suomessa. Koska lapset viettävät suuren osan päivästään päiväkodeissa tai kouluissa, tulee pihoilla olla niin paljon viheralueita kuin mahdollista. Tämän lisäksi kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella on erittäin merkittävä rooli siinä, että jokaiselle asukkaalle tarjotaan yhdenvertainen mahdollisuus nauttia viheralueiden tuomista terveys- ja hyvinvointivaikutuksista.

BIWE-tutkimushanke tuo luontoa lähemmäs kaupunkilaisia ja tutkimme luontokosketuksen vaikutusta ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Tuotamme tutkimukseen pohjautuvia ratkaisuja, joilla on suuri potentiaali edistää kansanterveyttä ja ehkäistä sairauksia luonnon monimuotoisuuden avulla.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä