BIWE-tutkimus terveyttä edistävistä viheralueista esillä Viherpäivillä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija ja BIWEn konsortiojohtaja Aki Sinkkonen sekä Luken tutkija Marja Roslund kertoivat immuunipuolustusta tukevista tutkimustuloksista Viherpäivillä Jyväskylässä 8-9.2.2023. Viheralueiden terveysvaikutukset kiinnostivat yli 1600 osallistujaa.

sinkkonen ja roslund viherpäivillä
Kuva: Laura Uimonen

Päivien teema ”Viisas, älykäs, vihreä -muuttuuko tieto teoiksi?” pohti tutkimustiedon välittymistä käytäntöihin ja käyttäjille. Sinkkonen ja Roslund korostivat, että istutusten lajimäärän kasvattaminen, hyönteispölytteisyys ja erityisesti suora kosketus maan ja kasvien mikrobeihin ovat suositeltavia. Myös lahopuun jättäminen viheralueille, niityttäminen, läpäisevien pintojen lisääminen, hallittu hoitamattomuus sekä äänimaiseman huomiointi ovat keskeisiä tulevaisuuden kaupunkiluonnon hoidossa.

Tutkimustulokset perustelevat luontoperustaisia ratkaisuja koko maapallolle elintärkeinä keinoina viherrakentamisesta aina kokonaisten kaupunkien kehittämiseen. Asennemuutos kohti vihreämpää kaupunkia vaatii toimia koko ketjussa ohjelmatyöstä suunnitteluun ja viherrakentamisesta alueiden uusiin hoitokäytäntöihin.

Päivien esityksissä toistui viesti kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Viherpäiville osallistuneen, Tampereen yliopiston yhdyskuntasuunnittelun yliopisto-opettajan Laura Uimosen viesti on: ”Kun luonto, ei pelkästään luonnonsuojelualueilla vaan myös arkiympäristöissä kotipihoissa niin kaupungissa kuin maaseudulla, lähimetsissä ja puistoissa voi hyvin, ovat myös ihmiset muiden lajien joukossa terveempiä.”

Viheralalla on kasvava rooli luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa ja lisäämisessä. Tätä varten kuntien kaavoitukseen tarvitaan lisää maisemasuunnittelun osaamista sekä erityisiä kaavoitusbiologeja. Muutoksen ajureina ovat muun muassa luonnon monimuotoisuusohjelmat, kokonaisheikentymättömyyden tavoitteet ja kaavoituksen siniviherkerroin.

Viherpäiville osallistuneen BIWE-kolmikon terveiset viheralan toteuttajille ovat: ”Viisaalla vihreällä on globaali ulottuvuus: paikallistason ratkaisut eri puolilla maapalloa kytkeytyvät toisiinsa pitkäjänteisessä työssä kiihtyvää luontokatoa vastaan.”

Viherpäivät on viheralan tärkein koulutus-, näyttely- ja verkostoitumistapahtuma Suomessa ja se on järjestetty vuodesta 1980 lähtien. Viherpäivillä oli mukana BIOD-ohjelman hankkeista ’Ekologinen kompensaatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä (BOOST)’ ja Hyvinvointia biodiversiteetti-interventioilla (BIWE)’.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä