Effekten av mänsklig verksamhet på mikrofloran i livsmiljön

I det här bokkapitlet granskar vi hur mänsklig verksamhet påverkar mikrofloran i livsmiljön.

I kapitlet presenteras hur människan gör mikrofloran ensidigare och minskar dess naturliga variation. I kapitlet sätter vi oss särskilt in i den förstörande effekten av massiv markbearbetning på mikrobsamhällen. Med exempel belyser vi konsekvenserna av byggande, grönområdesbyggande, främmande arter och förorening av miljön. I kapitlet sätter vi oss in i vilket samband dessa faktorer har med att icke smittsamma inflammatoriska sjukdomar blir vanligare.

I kapitlet presenteras också möjliga lösningar grundat på publicerade forskningsdata.

Sinkkonen A. 2022. Distortion of the microbiota of the natural environment by human activities. In Evolution, Biodiversity and a Reassessment of the Hygiene Hypothesis, Eds. Rook GAW, Lowry CA, pp. 222-242. Springer, Cham. ISBN: 978-3-030-91051-8