Ihmistoiminnan vaikutus elinympäristön mikrobiyhteisöihin

Tässä kirjan luvussa tarkastellaan, miten ihmistoiminta vaikuttaa elinympäristön mikrobiyhteisöihin.

Luvussa esitellään, miten ihminen yksipuolistaa mikrobiyhteisöä ja vähentää sen luonnollista vaihtelua. Luvussa paneudutaan erityisesti massiivisen maanmuokkauksen mikrobiyhteisöt tuhoavaan vaikutukseen. Esimerkein valaistaan rakentamisen, viherrakentamisen, vieraslajien ja ympäristön saastumisen seurauksia. Luvussa paneudutaan siihen, miten nämä tekijät ovat yhteydessä tarttumattomien tulehdussairauksien yleistymiseen.

Luvussa esitellään myös mahdollisia ratkaisukeinoja julkaistuun tutkimustietoon nojautuen.

Sinkkonen A. 2022. Distortion of the microbiota of the natural environment by human activities. In Evolution, Biodiversity and a Reassessment of the Hygiene Hypothesis, Eds. Rook GAW, Lowry CA, pp. 222-242. Springer, Cham. ISBN: 978-3-030-91051-8