Bearbetning av mat ändrar dess mikrobiota

Bearbetning av mat ändrar dess mikrobiota

Det är i stort sett okänt om fruktmikrobiota kan agera som källa till nyttiga tarmmikrober, särskilt under livsmedelsbearbetning. I början av livet exponering för t.ex. fast föda främjar tarmmikrobiotans utveckling. Frukt och grönsaker är en typ av fast föda som vanligtvis äts vid tidig barndom och är således en viktig del av hälsosam kost.

Vi undersökte äpplets mikrobiota före och efter bearbetning med hjälp av avancerade mikroskopiska tekniker och sekvenseringsmetoder. Vi upptäckte att värme och mekanisk bearbetning påverkade fruktens mikrobiota på ett betydande sätt, och att bakteriernas absoluta abundans och mångfald minskade genom bearbetning. Gradienten kan sammanfattas på följande sätt: hackat> kokt> mosat> konserverat> torkat äpple.

Våra resultat ger nya aspekter på hur mikrober i livsmedel förändras genom bearbetning och visar att värme och torkning påverkar mikrobiotan på ett negativt sätt. Mikrober i livsmedel anses för tillfället vara en risk för livsmedelssäkerhet men kan också vara en potentiell resurs för spädbarnets tarmmikrobiota.

Wicaksono WA, Buko A, Kusstatscher P, Sinkkonen A, Laitinen OH, Virtanen SM, Hyöty H, Cernava T, Berg G. 2022. Modulation of the food microbiome by apple fruit processing. Food Microbiology 108: 104103.

Läs mer från Food Microbiology