1. Rekisterinpitäjä

☐ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä*
☒ Muu: Luonnonvarakeskus
☐ Yhteisrekisteri*:

HUS merkitään tutkimusrekisterinpitäjäksi tutkimukseen, kun:
(i)Tutkimusrekisteri on tietosisällöltään HUSin tutkijan määrittelemä
(ii)Tutkimuksesta vastaava henkilö on työ- tai virkasuhteessa HUSiin koko tutkimuksen ajan
(iii) Tutkimuksessa käytetään sellaisia tiedonkeruulomakkeita, joiden tietoturvallisuudesta HUS voi vastata. Jos monikeskustutkimuksissa on sähköinen tiedonkeruulomake, josta vastaa ulkopuolinen taho, HUS ei voi toimia rekisterinpitäjänä.

2. Tutkimuksen nimi

Hyvinvointia kaupunkilaisille lisäämällä pihaluonnon monimuotoisuutta

3. Tutkimuksesta vastaava henkilö

Nimi, tehtävänimike/virka-asema, osoite, sähköposti, puhelinnumero
Aki Sinkkonen, dosentti/erikoistutkija, Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku, aki.sinkkonen@luke.fi, +358295322306

4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi, tehtävänimike/virka-asema, osoite, sähköposti, puhelinnumero
Aki Sinkkonen, dosentti/erikoistutkija, Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku, aki.sinkkonen@luke.fi, +358295322306

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään tutkimusaineistona tieteellisessä tutkimuksessa. Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa ja tarkoituksessa kuin on kyseisen tutkimussuunnitelman suorittamiseksi välttämätöntä.
Henkilötietoja kerätään Hyvinvointia kaupunkilaisille lisäämällä pihaluonnon monimuotoisuutta – tutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan biologisen monimuotoisuuden, ihmisen elimistön mikrobiston ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Tutkimukseen pyydetään Helsingin, Lahden ja Kaarinan alueen asukkaita. Kyseessä on kontrolloitu interventiotutkimus, jossa interventioryhmän kotipihat muokataan luontoelementein ja ravinnekiertoa tehostamalla. Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää hyvinvointiin ja mikrobistoon vaikuttavia elinympäristön tekijöitä satelliittidatan avulla, mitä varten kysymme osoitetietoja. Tutkimuksen suunniteltu kesto 1.5.2022-30.04.2027.