Grönskande daghemsgård minskade sannolikheten för att eventuella sjukdomsalstrande bakterier ska klara sig på barnens hud

Den forskningsartikel som är skriven av Marja Roslund med flera publicerades i tidskriften Environmental International.

Enligt biodiversitetshypotesen ökar en minskad exponering för naturens mångformiga mikroflora risken att insjukna i störningar i immunsystemet, såsom allergier, typ 1 diabetes och celiaki. Immunförmedlade sjukdomar har ökat framför allt i urbaniserade samhällen.

I denna tvååriga studie undersöktes vilken effekt tillförsel av grönska vid ett daghem i stadsmiljö har på mikrofloran på gårdsplanen samt på barnens hud och i tarmsystemet. I undersökningen jämfördes daghem där grönska tillförts med moderna daghem i stadsmiljö där gårdsplanen i huvudsak bestod av asfalt, sand, grus och plastmatta. På de daghemsgårdsplaner som gjordes om till gröna tillfördes mår (råhumus från skogen), prefabricerad gräsmatta och planteringslådor med jord där barnen sådde växter och skötte om dem.

I en tidigare en månad lång studie upptäcktes det att kontakt med naturen bidrog till en mångsidigare mikroflora på barnens hud, vilket hade samband med att immunförsvaret fungerar bättre. I den tvååriga långtidsstudien som nu offentliggjorts observerades det att huden hos barn som fått en grön gårdsplan innehöll färre potentiella sjukdomsalstrande bakterier jämfört med kontrollgruppen. Denna observation gjordes ett år efter att daghemsgårdarna gjorts om med naturmaterial. Trots att jordgrunden från skogen blev nedtrampad då barnen lekte bevarades en mångsidig och nyttig mikroflora på daghemsgården under de två följande åren.

Enligt forskarna innehåller daghemsgårdens naturmaterial en mångformig mikroflora som är nyttig för hälsan och minskar möjligheterna för att eventuella sjukdomsalstrande bakterier ska klara sig på barnens hud och kan främja utvecklingen av barnens immunförsvar.

Environment International: Long-term biodiversity intervention shapes health-associated commensal microbiota among urban day-care children