Skogig daghemsgård förbättrade barnens immunförsvar

Den artikel som Marja Roslund, Riikka Puhakka, Mira Grönroos, Aki Sinkkonen och andra forskare i forskningsgruppen ADELE skrivit om gröna daghemsgårdar publicerades i tidskriften Science Advances.

Till följd av en hög hygienstandard, urban livsstil och minskad kontakt med naturen har mikrofloran i människokroppen blivit ensidigare vilket har ökat risken för immunstörningar såsom atopi, diabetes och allergier.

I denna försöksstudie undersökte man för första gången globalt hur en ökning av biodiversiteten på daghemsgårdarna påverkar mikrofloran i barnens kropp och immunsystemets funktion. I undersökningen deltog sammanlagt 75 barn från Lahtis och Tammerfors.

Resultaten visade att kontakt med naturen bidrog till en mångsidigare mikroflora på barnens hud på en månad. Tarmfloran hos de barn som fått en grön gård blev likartad som tarmfloran hos de barn som dagligen besöker skogen. Förändringarna avspeglades också på blodvärdena. En ökning av immunstärkande gammaproteobakterier på huden dels höjde halterna av det multifunktionella cytokinet TGF-beta1 i blodet, dels sänkte halterna av interleukin-17A som förknippas med uppkomsten av allergier och immunförmedlade sjukdomar.

Resultaten backar således upp antagandet att kontakt med naturen förebygger störningar i immunsystemet. Aki Sinkkonen som ledde undersökningen rekommenderar att daghemsgårdar görs om till gröna daghemsgårdar.

Undersökningen är en gemensam undersökning av Naturresursinstitutet, Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Östra Finlands universitet och Charles University i Prag.

Science Advances: Biodiversity intervention enhances immune regulation and health-associated commensal microbiota among daycare children