Sandlådesand som berikats med naturmaterial stärker mikrofloran i barnens kropp och immunregleringen

Regleringen av immunsystemet för daghemsbarn kan förbättras redan på två veckor genom att leka i en sandlåda dit det tillförts naturmaterial som konstaterats vara trygga, det vill säga mikrobiologisk mångfald.

Enligt en färsk undersökning som genomförts av Naturresursinstitutet (Luke), Tammerfors universitet, Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet kan sandlådesand med berikad mikroflora förebygga obalans i immunförsvaret. Daglig kontakt med naturen kan alltså minska risken att insjukna i störningar i immunsystemet, såsom allergi, astma, atopi och typ 1 diabetes.

Undersökningen som leddes av Luke är den första placebokontrollerade dubbelblindstudien där biodiversitet som är osynlig för blotta ögat, det vill säga mikrobiologisk mångfald, påvisades ha effekt på immunförsvaret hos barn i daghemsåldern.

 ”Resultaten tyder på att vi med dylika relativt enkla naturbaserade lösningar kan förebygga obalans i barnens immunförsvar”, berättar specialforskare Aki Sinkkonen vid Luke.

Undersökningen är en del av projektet Välbefinnande genom biodiversitetsintervention (BIWE) som finansieras av Rådet för strategisk forskning samt projektet ImmunoGarden som finansieras av Business Finland. I studien deltog professorn i virologi Heikki Hyöty och docent Olli Laitinens forskningsgrupper från Tammerfors universitet, forskningsgruppen Naturbaserade lösningar under ledning av Aki Sinkkonen från Helsingfors universitet samt professorn i klinisk mikrobiologi och immunologi Tuure Kinnunen från Östra Finlands universitet.

Bild: Aki Sinkkonen

Läs mer i tidskriften Ecotoxicology & environmental safety